215,000,000 تومان

سمند LX

موتور 1800 سند تک برگ درب صندوق تعویض ( کف صندوق خوردگی دارد ، شاسی سالم) بیمه تا ۱۳ اسفند ۰۱
52 بازدید کل ، 1 امروز